Doelgroep

Binnen de doelgroep nieuwkomers richten wij ons op statushouders die een taalniveau hebben vanaf A1 Nederlands en gemotiveerd zijn om in de digitale sector te werken. De deelnemers spreken Turks of Engels (min B1).

Project VIT (voorbereiding IT)

Het hoofddoel van het VIT programma (Voorbereiding IT) richt zich op het dichten van het gat tussen de vraagkant van de IT leerwerktrajecten en de potentiële aanbod vanuit de statushouders. Zo willen wij:

1)  De potentiële kandidaten, die geïnformeerd zijn door vertrouwde kanalen (zoals We’RHERE, gemeente casemanager, e.d.), eerder in beeld krijgen via de ‘lotgenoten’ die via een leerwerktraject nu binnen de IT werken. Zij zullen hen informeren, motiveren en inspireren.
2)  Een IT cursus verzorgen die samen is opgesteld met IT leerwerktrajecten om de kandidaten voor te bereiden op een succesvolle deelname aan IT leerwerktrajecten.
3)  Een Engels opfriscursus verzorgen waardoor het benodigde Engels niveau gehaald wordt voor een werk in IT.

Sector

Het VIT programma richt zich op de voorbereiding op bestaande en succesvolle IT leerwerktrajecten. Hierin werken wij samen met ITPH Academy en Make IT WORK, en waar mogelijk maken we ook gebruik van het netwerk van Refugee Talent Hub. Daarnaast zullen wij ook de andere soortgelijke IT leerwerktrajecten benaderen voor de uitstroom zoals Capgemini Academy, HYF, Motopp of Do Good Only. Het draait dus om de digitale sector in brede zin. Anders gezegd: de bestaande en succesvolle leerwerktrajecten bepalen de koers samen met de oplossing partners (bestaande uit ex vluchtelingen in IT), de inhoud en de doorstroom richting een passende opleiding in de IT of leerwerktraject.

Voorbereiden op werk

Door ons assessment en het systeem van mentorship via de lotgenoten (onze leden die nu een baan hebben in IT wereld) informeren, inspireren, motiveren en testen wij de deelnemers voor de IT branche. Dit is een totale aanpak, waardoor wij met zekerheid kunnen zeggen dat een deelnemer die deze stappen heeft doorlopen zeer gemotiveerd is en voldoende capaciteit heeft om deel te nemen in ons leerwerktraject.

Ons programma VIT is een nieuwe manier om kandidaten een zinvolle invulling te geven eventueel naast hun taallessen (3 dagen) waarin ook meer baanperspectief binnen de digitale sector is.

Het VIT programma is een project van We’RHERE. Een platform van hoog afgestudeerde vluchtelingen dat eind 2019 is opgericht voor en door Turkse vluchtelingen. Het platform wordt gerund door ruim 65 vrijwilligers, allemaal hoog afgestudeerde vluchtelingen. Het is een sociale onderneming, statutair gevestigd onder Bureau Altijd-de sociale kant BV (sinds 1 juni 2022). Daarnaast worden sommige sociale projecten uitgevoerd binnen de entiteit ‘Stichting Pars Cipere’ onder project We’RHERE.

Missie

Sinds de oprichting heeft het platform ruim 4000 leden bereikt en dit aantal neemt tot op heden nog toe. De methodiek van We’RHERE kenmerkt zich door een drie-treden model. De deelnemers krijgen de middelen aangereikt om de drie treden te doorlopen tot het zijn en voelen van een volwaardige burger in de maatschappij. Wij zetten sterk in op participatie vanaf dag één. Ook geloven wij dat er een investering nodig is van ten minste 8 jaar om ‘op niveau’ banen te vinden en te kunnen behouden.

Doel programma VIT:

  • Vroegtijdig bieden van perspectief voor statushouders
  • Laagdrempelig kennis laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt
  • Werken aan perspectief op een baan in de toekomst
  • Helpen met het vinden van aansluiting bij de maatschappij

Voor de gemeenten: Een passende mogelijkheid creëren waarin kandidaten een zinvolle invulling kunnen geven aan de verplichte participatie-uren tijdens de inburgering. Deze invulling vindt plaats naast de taallessen (3 dagen).

Inspanning: 16 participatie-uren per week
Inhoud: De MAP training in IT zit verwerkt in deze module.
Veel van de nieuwkomers kennen de baanmogelijkheden binnen de IT wereld onvoldoende. Daarom zien we dat er helaas vaak verkeerde conclusies worden getrokken over het toekomstperspectief. Door de deelnemers in dit traject vroeg te asessen en te coachen door een heldere en op maat gemaakte planning opgesteld door mentoren (lotgenoten) en professionals, slagen we erin deze doelgroep te ondersteunen richting bewustwording en actieve deelname aan de samenleving.
Activiteiten:

  • Intake en selectie bestaande uit motivatie, mentorgesprek door lotgenoten, IT-thuisopdracht, technische intakegesprek en advies.
  • Opvragen relevante informatie afkomstig van klantmanager. Bespreken van traject met klantmanager
  • Opstellen begeleidingsplan kandidaat en deze opnemen in projectmonitor
  • Coaching en opleiding volgens trajectplan, door een ervaren coach
  • Een basis voorbereiding IT-cursus
  • Een Engelse (opfris)cursus verzorgen waardoor het benodigde Engels niveau gehaald wordt voor werk in de IT

Kosten: De kosten van dit traject is € 3000,00 excl. btw en excl. reiskosten.

Als de kandidaat past binnen één van onze projecten vragen wij een akkoord op de mail met daarin de gegevens van de kandidaat en de factuur gegevens, bestaande uit contactpersoon – e-mailadres – eventueel inkoopnummer of referentie.

Meer informatie? Neem contact op met Han!

Wil jij meer informatie over onze projecten of wil je eens kennismaken onder het genot van een kopje koffie? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.