Doelgroep: Statushouders

Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs is een maatschappelijk probleem dat vraagt om creatieve oplossingen. Het traject ‘De Nieuwe Docent’ is bedoeld om hoogopgeleide statushouders met een onderwijsachtergrond voor te bereiden op een latere instroom als docent.
Ons project De Nieuwe Docent is van oorsprong een sociaal activeringsproject met vooruitzicht op een baan. De nieuwe Wet Inburgering zoekt naast een taalmodule ook projecten om statushouders sneller aan een baan te helpen. Hiervoor is vrijwilligerswerk essentieel. Zo maken de gemeenten afspraken met verschillende instanties om de participatie uren van de statushouders naast hun 3-daagse taalmodule ook sociaal te activeren.

Bieden van perspectief

Door de statushouder laagdrempelig kennis te laten maken met het Nederlandse onderwijssysteem werken we aan perspectief op een baan in de toekomst en helpen we tegelijkertijd de statushouder met het vinden van aansluiting bij de maatschappij. Veel van de nieuwkomers kennen de baanmogelijkheden binnen de onderwijswereld onvoldoende. Daarom zien we dat er vaak verkeerde conclusies getrokken worden over het toekomstperspectief. Door de deelnemers in dit traject sociaal te activeren en te coachen middels een heldere en op maat gemaakte planning slagen we erin deze doelgroep te ondersteunen richting bewustwording en actieve deelname aan de samenleving.

Doelgroep

De Nieuwe Docent beoogt om vluchtelingen met een onderwijsachtergrond binnen de looptijd van een jaar met eventuele uitloop naar drie jaar vanaf dag één professioneel te begeleiden richting docentschap in Nederland. Wij maken daarbij gebruik van een sterke keten van partners (een landelijk netwerk van onderwijsinstellingen) waar de statushouders als vrijwilliger actief kunnen zijn. Wij dragen zorg voor de ontwikkeling van de statushouder en bieden support wanneer gevraagd. Wij ontzorgen daarbij nadrukkelijk de onderwijsinstellingen van hun ondersteuningsverplichting richting de statushouder.

In Nieuwe Docent hebben we er voor gekozen om twee hoofdgroepen te creëren, genaamd ‘Perspectiefgroep’ en Baanparticipatiegroep’.

Perspectiefgroep bestaat uit deelnemers van taalniveau tot B1. Alle deelnemers vanaf A0 kunnen hier inschrijven en worden begeleid. In deze groep gaan we meer nadruk leggen op maatschappelijke oriëntatie, perspectief in het onderwijs en ook op het motiveren en begeleiden naar vrijwilligerswerk op scholen. Vanaf B1 komen de deelnemers in de groep Baanparticipatie. Hierin leggen we de nadruk op activering in arbeidsparticipatie en/of deelname aan een bestaand leer-werktraject.

In de perspectiefgroep is de begeleiding voor elke docentachtergrond gelijk. In de Baanparticipatiegroep hebben wij de subcategorieën ‘Betagroep (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en Informatica)’, ‘Basisonderwijs’ en ‘Algemene Groep (alle resterende vakgebieden zoals aardrijkskunde, geschiedenis, e.d.) ‘.

Programma Perspectief groep:

Fysiek (Hybride) Programma

 • Pitch Training
 • Sollicitatie Training
 • Robotica workshop
 • Evaluatie programma

Online

 • 2 keer per maand coaching
 • Kennismakings- en startprogramma
 • Nederlands Onderwijssysteem – Vanuit de leerlingen perspectief
 • Het Nederlandse Onderwijssysteem – Vanuit het leraar perspectief
 • Begeleiding – IDW Erkennings-/ DUO Lesbevoegdheidsaanvraag
 • Ervaringsuitwisseling – Vrijwilligerswerk op school
 • Begeleiding – Vrijwilligersaanmeldingen op school
 • Culturele Vorming
 • Begeleiding – Werkcultuur
 • Ervaringsuitwisseling – Opnieuw beginnen als leraar
 • Begeleiding – Motivatie / Doorzettingsvermogen / Taal leren
 • Zelfvertrouwen – Motivatietraining
 • Algemene Begeleiding – Vraag en Antwoord
 • Begeleiding – Het belang van een CV / Algemene vraag en antwoord
 • Zelfontdekking
 • CV – Mentorwerkzaamheden
 • CV – Laatste Controle
 • Ervaringsuitwisseling
 • LinkedIn Training
 • LinkedIn Check
 • Ervaringsuitwisseling – Schoolomgeving / studenten
 • Motivatiebrief Training
 • Ervaringsuitwisseling – Verschillende sectoren
 • Sollicitatiegesprek Training
 • Begeleiding – Sollicitatie op werk
 • Sollicitatiewebsites/automatisering

Selectie: Selectie wordt gedaan d.m.v. een intake door een team bestaande uit mentoren (ex-vluchteling, lotgenoot) die nu binnen het onderwijs werkzaam zijn.

Kosten deelname: Bij een volledig traject binnen het docenten project zijn de kosten € 2800,00 per kandidaat excl. reiskosten. Wanneer de kandidaat door de assessment heen is, zal er een specifiek traject worden besproken met de klantmanager van de kandidaat.

Als de kandidaat past binnen één van onze projecten vragen wij een akkoord op de mail met daarin de gegevens van de kandidaat en de factuur gegevens, bestaande uit contactpersoon – e-mailadres – eventueel inkoopnummer of referentie.

Meer informatie? Neem contact op met Han!

Wil jij meer informatie over onze projecten of wil je eens kennismaken onder het genot van een kopje koffie? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.