Doelgroep: Voor kandidaten van gemeenten die nog niet toe zijn aan een traject Werkfit-maken of een Naar werk traject, bieden wij in samenwerking met jobcoach organisatie Refrisk modulaire re-integratiediensten. Deze diensten bestaan uit een aantal korte modules waarbij wij de klant onder andere kunnen ondersteunen bij:

 • Het doorbreken van een sociaal isolement;
 • Het bevorderen van deelname aan de maatschappij;
 • Het in de praktijk onderzoeken welke arbeidsmogelijkheden je hebt;
 • Begeleiding bieden bij scholing/opleiding.

Wat kan Refrisk voor gemeenten betekenen?
Refrisk is een landelijke gespecialiseerde re-integratie- en jobcoachorganisatie. Ze begeleiden mensen met een arbeidsbeperking naar en op het werk. Om de mogelijkheden van deze mensen te vergroten werken we, daar waar nodig, samen met het netwerk rond de klant, zoals zorgverleners, woonbegeleiders en instanties. Door ons specialisme in specifieke aandachtsgebieden zijn wij in staat mensen met een arbeidsbeperking vooruitzichten aan te reiken die inspireren, stimuleren en verbinden.

Inzicht in de arbeidsmogelijkheden van uw kandidaten:

Wij beoordelen de arbeidsmogelijkheden om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • is iemand direct bemiddelbaar naar betaald werk,
 • is iemand te bemiddelen naar betaald werk na het doorlopen van een voortraject,
 • is iemand bemiddelbaar naar aangepast of beschut werk,
 • is iemand niet bemiddelbaar.

Werkwijze:

Hierbij hanteren wij de volgende werkwijze:

 • De gemeente selecteert kandidaten en benadert deze personen met een brief. Dit is een vooraankondiging dat Refrisk hen telefonisch zal benaderen voor een afspraak
 • Refrisk neemt vervolgens contact op met de klant en maakt een afspraak voor een gesprek bij hem of haar thuis. Wanneer dit niet mogelijk is vindt het gesprek plaats in het Gemeentehuis of op een andere (neutrale) locatie.
 • Bij een “No Show” wordt door Refrisk aan de klant een tweede en nu schriftelijke uitnodiging gestuurd. Reageert de klant niet, dan melden we hem/haar terug aan de Gemeente met een verslag van onze ondernomen activiteiten en onze bevindingen.
 • Na een eerste gesprek, kan een tweede gesprek noodzakelijk zijn om alle relevante informatie compleet te krijgen. Incidenteel kan het zinvol zijn om een vorige werkgever of opleidingsinstituut te benaderen om het beeld van de klant aan te vullen.
 • Refrisk maakt naar aanleiding van de ingewonnen informatie een uitgebreide rapportage met daarin een advies aan de Gemeente.

Tijdens dit traject hebben de Gemeente en Refrisk regelmatig overleg over de voortgang van het onderzoek. Daarnaast dragen Refrisk en de Gemeente zorg voor een vertrouwelijke behandeling van alle informatie die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden verkregen.

Resultaat van het traject

 • De arbeidsdeskundige en/of jobcoach heeft zich een beeld gevormd van de situatie van de klant en bekijkt dit in relatie tot zijn of haar arbeidsmogelijkheden.
 • De opdrachtgever, de gemeente ontvangt hiervan een rapportage
 • Op basis van de adviezen uit onze rapportage kan er verdere invulling geven aan een eventueel re-integratietraject. Op verzoek biedt Refrisk hierbij ondersteuning.

Meer informatie? Neem contact op met Han!

Wil jij meer informatie over onze projecten of wil je eens kennismaken onder het genot van een kopje koffie? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.