Doelgroep Statushouders

Binnen de doelgroep nieuwkomers richten wij ons op statushouders die een taalniveau hebben vanaf A1 Nederlands en een achtergrond hebben in het land van herkomst als ingenieur. De deelnemers spreken Turks of Engels (min B1).

Sector

Er is een groot tekort aan hoogopgeleide-technici. Op dit moment hebben werkgevers in Nederland grote moeite om ingenieurs te vinden. Hierdoor dreigt het probleem het grootste obstakel te zijn om bijvoorbeeld klimaatdoelen te halen. Tegelijkertijd zijn er veel mensen binnen onze doelgroep die een ingenieur achtergrond hebben en willen deze functie in Nederland graag voortzetten. Helaas zijn er niet genoeg geschikte trajecten voor deze kandidaten.

We merken dat een breder programma nodig is zowel aan de kant van de statushouder (ter voorbereiding) als aan de kant van het bedrijfsleven (toenemende instroom). Met een passend inburgeringstraject wil ‘De Nieuwe Ingenieur’ deze kloof tussen vraag en aanbod in de voorbereiding verkleinen.

Missie

Sinds de oprichting heeft het platform ruim 4000 leden bereikt en dit aantal neemt tot op heden nog toe. De methodiek van We’RHERE kenmerkt zich door een drie-treden model. De deelnemers krijgen de middelen aangereikt om de drie treden te doorlopen tot het zijn en voelen van een volwaardige burger in de maatschappij. Wij zetten sterk in op participatie vanaf dag één. Ook geloven wij dat er een investering nodig is van ten minste 8 jaar om ‘op niveau’ banen te vinden en te kunnen behouden.

Project

Het hoofddoel van ons programma richt zich op het dichten van het gat tussen de vraagkant van de techniek en het vak als ingenieur en de potentiële aanbod vanuit de statushouders. Zo hebben wij ons kunnen verbinden met ons ontwikkelprogramma bij KIVI (Koninklijke Instituut voor Ingenieurs)

Voorbereiden op werk

De Nieuwe Ingenieur beoogt om vluchtelingen met een ingenieurs achtergrond binnen de looptijd van een jaar met eventuele uitloop naar drie jaar vanaf dag één professioneel te begeleiden richting een baan als ingenieur in Nederland. Wij maken daarbij gebruik van het landelijk netwerk van KIVI waar de statushouders via het lidmaatschap actief aan gaan deelnemen. Wij dragen zorg voor de ontwikkeling van de statushouder en bieden support wanneer gevraagd.

Selectie

Selectie wordt gedaan d.m.v. een intake door een team bestaande uit mentoren (ex-vluchteling, lotgenoten) die nu binnen het vak werkzaam zijn.

Programma Perspectief groep

Door ons programma en onze samenwerking met KIVI hebben verschillende problemen die onze leden hebben voor het ‘, inburgeren, starten of doorgroeien als ingenieur’ opgelost. De kandidaten krijgen een mentor (uit het vak) toegewezen en worden ingedeeld in een groep waar de activiteiten plaatsvinden. In ons programma hebben wij een aantal vaste onderdelen:

 • Eigen mentor vanuit het vak, vanuit de community (lotgenoot)
 • Toegang tot alle KlVI-activiteiten;
 • Onbeperkt toegang tot de KIVI community;
 • Lidmaatschap van twee vak-/regioafdelingen naar keuze;
 • Toegang tot het KIVI netwerk via het ledenboek;
 • Toegang tot de KIVI Ingenieurscoaches voor 1 op 1 begeleiding;
 • Deelname aan 6 x fysiek (hybride) programma door lotgenoten
 • Maandelijks het digitale tech magazine ‘De Ingenieur’
 • Tweewekelijkse de digitale KlVI-nieuwsbrief
 • Wekelijks de digitale nieuwsbrief De Ingenieur;
 • Zoeken van stages via de stagebank
 • Fysieke sollicitatietrainingen
 • Mogelijkheid tot deelname jobclubs (eerste oriëntatie richting een baan in eigen vakgebied)

Instroom en proces

In het project De Nieuwe Ingenieur hebben we er voor gekozen om drie groepen te creëren, genaamd ‘de Perspectiefgroep’, ‘de Baanparticipatiegroep’ en ‘de Carrièregroep’.

Kandidaten starten in de “perspectiefgroep”

De kosten van dit traject is € 3000,00 excl. btw en excl. reiskosten.

Als de kandidaat past binnen één van onze projecten vragen wij een akkoord op de mail met daarin de gegevens van de kandidaat en de factuur gegevens, bestaande uit contactpersoon – e-mailadres – eventueel inkoopnummer of referentie.

Meer informatie? Neem contact op met Han!

Wil jij meer informatie over onze projecten of wil je eens kennismaken onder het genot van een kopje koffie? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.