Doelgroep

Binnen de doelgroep nieuwkomers richten wij ons op statushouders die een taalniveau hebben vanaf A2 Nederlands en gemotiveerd zijn. Vanaf A2 worden de kandidaten geïnformeerd en begeleid door lotgenoten (statushouders) die nu als KYC-analist of werkvoorbereider werken. Deze module past precies op de 2 dagen naast hun taalmodule volgens de nieuwe wet inburgering. Einde van het traject krijgen de deelnemers intensief coaching en worden actief begeleid voor deze of vergelijkbare functies. In dit project begeleiden wij tevens onze leden vanaf B1 naar een administratieve baan in financiële instellingen als KYC/CDD werkvoorbereider. Vanaf B1 krijgen ze ‘vaktaal’ juridisch en ook een voorbereidende cursus KYC-werkvoorbereider.

Project KYC/CDD

Het hoofddoel van ons programma richt zich op het dichten van het gat tussen de vraagkant van de financiële wereld en de potentiële aanbod vanuit de statushouders.
Zo willen wij:

 • De potentiële kandidaten, die geïnformeerd zijn door vertrouwde kanalen (zoals We’RHERE, gemeente casemanager, e.d.), eerder in beeld krijgen via de ‘lotgenoten’ die werkzaam zijn in het vakgebied. Zij zullen hen informeren, motiveren en inspireren.
 • Een cursus verzorgen die samen is opgesteld met diverse partijen om de kandidaten voor te bereiden op een succesvolle deelname aan leerwerktrajecten.

Waarom is KYC/CDD belangrijk?

Financiële instellingen moeten voorkomen dat ze zakendoen met criminele organisaties. Daarom moeten alle partijen waarmee ze samenwerken zorgvuldig gescreend worden.
Hiermee wordt voorkomen dat:

 • Terrorisme en/of andere criminele activiteiten worden gefinancierd
 • Er geld wordt witgewassen
 • Er op grote schaal belastingontduiking plaatsvindt

De maatregelen voor KYC zijn vastgelegd in Nederlandse en Europese wetgeving. Niet alleen banken, maar alle financiële instellingen, zoals accountants, advocaten, financieel adviseurs en verzekeraars zijn verplicht een goed KYC/CDD-beleid te voeren. Daarnaast zijn ze verplicht een melding te doen bij de Belastingdienst wanneer ze iets vreemds constateren.

Voorbereiden op werk

Door ons systeem van mentorship via de lotgenoten (onze leden die nu een baan hebben in financiële wereld) informeren, inspireren, motiveren en testen wij de deelnemers voor de branche. Dit is een totale aanpak, waardoor wij met zekerheid kunnen zeggen dat een deelnemer die deze stappen heeft doorlopen zeer gemotiveerd is en voldoende capaciteit heeft om deel te nemen in ons leerwerktraject. Ons programma is een nieuwe manier om kandidaten een zinvolle invulling te geven eventueel naast hun taallessen (3 dagen) waarin we ook meer baanperspectief kunnen bieden en aansluiting creëren bij o.a. het netwerk van onze samenwerkingspartner Refugee Talent Hub.

Missie

Het KYC/CDD programma is een project van We’RHERE. Een platform van hoog afgestudeerde vluchtelingen dat eind 2019 is opgericht voor en door Turkse vluchtelingen. Het platform wordt gerund door ruim 75 vrijwilligers, allemaal hoog afgestudeerde vluchtelingen. Het is een sociale onderneming, statutair gevestigd onder Bureau Altijd-de sociale kant BV (sinds 1 juni 2022). Daarnaast worden sommige sociale projecten uitgevoerd binnen de entiteit ‘Stichting Pars Cipere’ onder project We’RHERE.

Sinds de oprichting heeft het platform ruim 4000 leden bereikt en dit aantal neemt tot op heden nog toe. De methodiek van We’RHERE kenmerkt zich door een drie-treden model. De deelnemers krijgen de middelen aangereikt om de drie treden te doorlopen tot het zijn en voelen van een volwaardige burger in de maatschappij. Wij zetten sterk in op participatie vanaf dag één. Ook geloven wij dat er een investering nodig is van ten minste 8 jaar om ‘op niveau’ banen te vinden en te kunnen behouden.

Doel programma KYC/CDD:

 • Vroegtijdig bieden van perspectief voor statushouders
 • Laagdrempelig kennis laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt
 • Werken aan perspectief op een baan in de toekomst
 • Helpen met het vinden van aansluiting bij de maatschappij

Voor de gemeenten: Een passende mogelijkheid creëren waarin kandidaten een zinvolle invulling kunnen geven aan de verplichte participatie-uren tijdens de inburgering. Deze invulling vindt plaats naast de taallessen (3 dagen).
Inspanning: Deze module past precies in de 2 dagen naast hun taalmodule volgens de nieuwe wet inburgering

Inhoud: De MAP training zit verwerkt in deze module. Veel van de nieuwkomers kennen de baanmogelijkheden binnen de KYC/CDD wereld onvoldoende. Daarom zien we dat er helaas vaak verkeerde conclusies worden getrokken over het toekomstperspectief. Door de deelnemers in dit traject vroeg te asessen en te coachen door een heldere en op maat gemaakte planning opgesteld door mentoren (lotgenoten) en professionals, slagen we erin deze doelgroep te ondersteunen richting bewustwording en actieve deelname aan de samenleving.

Begeleiding: De begeleiding duurt 8 maanden. Gedurende deze 8 maanden krijgt elke deelnemer:

 • 4 maanden cursus vaktaal Nederlands (Inleiding Recht) (van B1-B2)
 • 4 maanden basistraining KYC/CDD Analist
 • 8 maanden lang wordt hij/zij gecoacht door een mentor (lotgenoot die nu werkt als KYC Analist of werkvoorbereider)
 • Jobcoaching en jobhunting door het programma ‘Intensief Coaching’ i.s.m. Altijd-de sociale kant
 • 2 x Meet & Greet Programma’s met bedrijven.
 • Jobclubs (programma ook apart verkrijgbaar)

Kosten: De kosten van dit traject is € 3491,00 excl. btw en excl. reiskosten.

Als de kandidaat past binnen één van onze projecten vragen wij een akkoord op de mail met daarin de gegevens van de kandidaat en de factuur gegevens, bestaande uit contactpersoon – e-mailadres – eventueel inkoopnummer of referentie.

Meer informatie? Neem contact op met Han!

Wil jij meer informatie over onze projecten of wil je eens kennismaken onder het genot van een kopje koffie? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.